Magic Music

Chúng tôi đem đến thế giới âm nhạc diệu kỳ để con bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa và được yêu thương

We bring a magical music wolrd to make children get the meaningfull and loved life

Khóa học

TUYỂN SINH KHOÁ THÁNG 4 & 5/ 2022

TUYỂN SINH KHOÁ THÁNG 4 & 5/ 2022

TUYỂN SINH KHOÁ THÁNG 4 & 5/ 2022

TUYỂN SINH KHOÁ THÁNG 5/ 2021

TUYỂN SINH KHOÁ THÁNG 5/ 2021

TUYỂN SINH KHOÁ THÁNG 5/ 2021

Tuyển Sinh Piano, Guitar, Thanh nhạc tháng 05/2020

Tuyển Sinh Piano, Guitar, Thanh nhạc tháng 05/2020

Tuyển Sinh Piano, Guitar, Thanh nhạc tháng 05/2020

Lịch nghỉ kỳ tháng 11/2019-04/2020

Lịch nghỉ kỳ tháng 11/2019-04/2020

Lịch Nghỉ lễ của Magic