Magic Music

Chúng tôi đem đến thế giới âm nhạc diệu kỳ để con bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa và được yêu thương

We bring a magical music wolrd to make children get the meaningfull and loved life

Khóa học

THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ THI LẤY CHỨNG CHỈ ÂM NHẠC TRINITY COLLEGE LONDON 2023

THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ THI LẤY CHỨNG CHỈ ÂM NHẠC TRINITY COLLEGE LONDON 2023

THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ THI LẤY CHỨNG CHỈ ÂM NHẠC TRINITY COLLEGE LONDON 2023

MAGIC MUSIC ưu đãi kỳ tuyển sinh tháng 4/2023

MAGIC MUSIC ưu đãi kỳ tuyển sinh tháng 4/2023

MAGIC MUSIC ưu đãi kỳ tuyển sinh tháng 4/2023

KỲ THI LẤY CHỨNG CHỈ ÂM NHẠC TRINITY COLLEGE LONDON (TCL) 2022

KỲ THI LẤY CHỨNG CHỈ ÂM NHẠC TRINITY COLLEGE LONDON (TCL) 2022

Kỳ thi do chuyên gia của Trinity College London chấm thi và Trinity College London cấp chứng chỉ sẽ diễn ra từ

TUYỂN SINH LỚP HỌC NHÓM PIANO ĐỆM - HÁT ĐẶC BIỆT CHO LỨA TUỔI 18-30 , KHAI GIẢNG THÁNG 5 & 6/ 2022

TUYỂN SINH LỚP HỌC NHÓM PIANO ĐỆM - HÁT ĐẶC BIỆT CHO LỨA TUỔI 18-30 , KHAI GIẢNG THÁNG 5 & 6/ 2022

TUYỂN SINH LỚP HỌC NHÓM ĐẶC BIỆT CHO NGƯỜI LỚN, KHAI GIẢNG THÁNG 5 & 6/ 2022

TUYỂN SINH KHOÁ THÁNG 4 & 5/ 2022

TUYỂN SINH KHOÁ THÁNG 4 & 5/ 2022

TUYỂN SINH KHOÁ THÁNG 4 & 5/ 2022

TUYỂN SINH KHOÁ THÁNG 5/ 2021

TUYỂN SINH KHOÁ THÁNG 5/ 2021

TUYỂN SINH KHOÁ THÁNG 5/ 2021

Kỳ thi lấy chứng chỉ âm nhạc Trinity College London

Kỳ thi lấy chứng chỉ âm nhạc Trinity College London

Kỳ thi lấy chứng chỉ âm nhạc Trinity College London (TCL) do giám khảo từ Trinity College London sang chấm và Trinity College London cấp chứng chỉ sẽ...