Magic Music

Chúng tôi đem đến thế giới âm nhạc diệu kỳ để con bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa và được yêu thương

We bring a magical music wolrd to make children get the meaningfull and loved life

Sự kiện

Festival Singapore 2019

Festival Singapore 2019

Festival Singapore 2019

Chuỗi chương trình hòa nhạc mùa thu 2019

Chuỗi chương trình hòa nhạc mùa thu 2019

Sự kiện Piano Concerts Mùa Thu của khoa Piano- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Sách Magic Music - Magical Pink 1

Sách Magic Music - Magical Pink 1

Tên sách: MAGICAL PINK 1

The Sun Symphony Orchestra, Hanoi

The Sun Symphony Orchestra, Hanoi

Chương trình Hoà nhạc Giáo dục Buổi số 3 - ngày 06/04/2019.