Magic Music

Chúng tôi đem đến thế giới âm nhạc diệu kỳ để con bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa và được yêu thương

We bring a magical music wolrd to make children get the meaningfull and loved life

Vì sao trẻ em lại nên bắt đầu học đàn piano từ 4 tuổi?

Vì sao, trẻ em lại nên bắt đầu học đàn piano từ 4 tuổi?- Lứa tuổi từ 4-6 tuổi, đây là giai đoạn thính giác của trẻ em phát triển rất nhanh. Xem trong biểu đồ dưới đây, chúng ta có thể thấy vạch màu xanh blue chỉ sự phát triển của thính giác thì từ 4-6 tuổi là thời điểm phát triển rất nhanh.- Từ 6 tuổi là giai đoạn trẻ em có cơ tay phát triển. Nếu trẻ em được học đàn ngay từ năm 4 tuổi, các em sẽcó nhiều cơ hội khai thác và phát huy được tốt nhất khả năng “nghe và cảm thụ âm nhạc” của "thời kỳ vàng" này. Điều đó sẽ giúp các em có một nền tảng về thẩm mỹ âm nhạc trước khi khi các em bước vào tuổi lên 6 là lứa tuổi bắt đầu học chơi những bản nhạc có yêu cầu về kỹ thuật.- Từ 4-6 tuổi, trẻ em đã học được học một lượng bài đàn phù hợp với tâm sinh lý của lứa tuổi của mình, trước khi các em bắt đầu tập chơi những bài kỹ thuật khó hơn ở tuổi lên 6.- Bên cạnh đó, khi chưa phải học văn hoá, các em sẽ có nhiều thời gian giành cho việc làm quen với bộ môn nghệ thuật âm nhạc hơn. Đó là những lý do giúp cho các em đáp ứng được những mong muốn tiếp cận, phát triển khả năng âm nhạc và đạt được ước mơ nghệ thuật của trẻ thơ.Vì sao, trẻ em lại nên bắt đầu học đàn piano từ 4 tuổi?- Lứa tuổi từ 4-6 tuổi, đây là giai đoạn thính giác của trẻ em phát triển rất nhanh. Xem trong biểu đồ dưới đây, chúng ta có thể thấy vạch màu xanh blue chỉ sự phát triển của thính giác thì từ 4-6 tuổi là thời điểm phát triển rất nhanh.- Từ 6 tuổi là giai đoạn trẻ em có cơ tay phát triển. Nếu trẻ em được học đàn ngay từ năm 4 tuổi, các em sẽcó nhiều cơ hội khai thác và phát huy được tốt nhất khả năng “nghe và cảm thụ âm nhạc” của "thời kỳ vàng" này. Điều đó sẽ giúp các em có một nền tảng về thẩm mỹ âm nhạc trước khi khi các em bước vào tuổi lên 6 là lứa tuổi bắt đầu học chơi những bản nhạc có yêu cầu về kỹ thuật.- Từ 4-6 tuổi, trẻ em đã học được học một lượng bài đàn phù hợp với tâm sinh lý của lứa tuổi của mình, trước khi các em bắt đầu tập chơi những bài kỹ thuật khó hơn ở tuổi lên 6.- Bên cạnh đó, khi chưa phải học văn hoá, các em sẽ có nhiều thời gian giành cho việc làm quen với bộ môn nghệ thuật âm nhạc hơn. Đó là những lý do giúp cho các em đáp ứng được những mong muốn tiếp cận, phát triển khả năng âm nhạc và đạt được ước mơ nghệ thuật của trẻ thơ.