Magic Music

Chúng tôi đem đến thế giới âm nhạc diệu kỳ để con bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa và được yêu thương

We bring a magical music wolrd to make children get the meaningfull and loved life

Sự kiện và nhân vật

Sự kiện nổi bật

CHÚC MỪNG CÁC BẠN HỌC SINH CỦA MAGIC MUSIC ĐÃ ĐẠT GIẢI CAO TẠI ASIA ARTS FESTIVAL 2023

CHÚC MỪNG CÁC BẠN HỌC SINH CỦA MAGIC MUSIC ĐÃ ĐẠT GIẢI CAO TẠI ASIA ARTS FESTIVAL 2023

CHÚC MỪNG CÁC BẠN HỌC SINH CỦA MAGIC MUSIC ĐÃ ĐẠT GIẢI CAO TẠI ASIA ARTS FESTIVAL 2023

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ ÂM NHẠC TRINITY COLLEGE LONDON CÙNG MAGIC MUSIC

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ ÂM NHẠC TRINITY COLLEGE LONDON CÙNG MAGIC MUSIC

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ ÂM NHẠC TRINITY COLLEGE LONDON CÙNG MAGIC MUSIC

TIN VUI: HỌC SINH CỦA MAGIC MUSIC ĐẠT GIẢI CAO TẠI ASIA INTERNATIONAL PIANO ACADEMY & FESTIVAL WITH COMPETITION (AIPAF) 2023

TIN VUI: HỌC SINH CỦA MAGIC MUSIC ĐẠT GIẢI CAO TẠI ASIA INTERNATIONAL PIANO ACADEMY & FESTIVAL WITH COMPETITION (AIPAF) 2023

TIN VUI: HỌC SINH CỦA MAGIC MUSIC ĐẠT GIẢI CAO TẠI ASIA INTERNATIONAL PIANO ACADEMY & FESTIVAL WITH COMPETITION (AIPAF) 2023

Nhân vật tiêu biểu

Đỗ Hiền An

Đỗ Hiền An

Tiết mục biểu diễn của Đỗ Hiền An