Magic Music

Chúng tôi đem đến thế giới âm nhạc diệu kỳ để con bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa và được yêu thương

We bring a magical music wolrd to make children get the meaningfull and loved life

Chương trình biểu diễn

Magic Music - Hành trình đến với những giấc mơ

Magic Music - Hành trình đến với những giấc mơ

Magic Music - Hành trình đến với những giấc mơ

MAGIC MUSIC PIANO FESTIVAL 2018 GALA

MAGIC MUSIC PIANO FESTIVAL 2018 GALA

MAGIC MUSIC PIANO FESTIVAL 2018 GALA

Magic Music Piano Festival lần thứ I

Magic Music Piano Festival lần thứ I

Magic Music Piano Festival lần thứ I