Magic Music

Chúng tôi đem đến thế giới âm nhạc diệu kỳ để con bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa và được yêu thương

We bring a magical music wolrd to make children get the meaningfull and loved life

Các kỳ thi và chứng chỉ

chứng chỉ Festival singapore

chứng chỉ Festival singapore

chứng chỉ Festival singapore

Festival Magic Music 2019

Festival Magic Music 2019

Chiều nay, những thí sinh đang theo học tại trung tâm Magic Music đã thể hiện những phần thi của các em.

Tuần lễ biểu diễn báo cáo học kỳ tại Magic Music tháng 10 năm 2019

Tuần lễ biểu diễn báo cáo học kỳ tại Magic Music tháng 10 năm 2019

Tuần lễ biểu diễn báo cáo học kỳ tại Magic Music

Lễ tốt nghiệp chương trình học Magic Music niên khóa 2009 - 2019

Lễ tốt nghiệp chương trình học Magic Music niên khóa 2009 - 2019

Lễ tốt nghiệp chương trình học Magic Music niên khóa 2009 - 2019

Lễ trao chứng chỉ Piano quốc tế năm 2019

Lễ trao chứng chỉ Piano quốc tế năm 2019

Buổi lễ này không phải là chương cuối của một cuốn sách mà chỉ là phần kết để mở ra một chương mới hơn...

Tuần lễ biểu diễn báo cáo của học sinh Magic Music

Tuần lễ biểu diễn báo cáo của học sinh Magic Music

Tuần lễ biểu diễn báo cáo của học sinh Magic Music sẽ diễn ra vào tuần thứ 4 của tháng 4/2019