Magic Music

Chúng tôi đem đến thế giới âm nhạc diệu kỳ để con bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa và được yêu thương

We bring a magical music wolrd to make children get the meaningfull and loved life

Kiểm tra chất lượng hết học kỳ

Tuần lễ biểu diễn báo cáo của học sinh Magic Music

Tuần lễ biểu diễn báo cáo của học sinh Magic Music

Tuần lễ biểu diễn báo cáo của học sinh Magic Music sẽ diễn ra vào tuần thứ 4 của tháng 4/2019