Magic Music

Chúng tôi đem đến thế giới âm nhạc diệu kỳ để con bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa và được yêu thương

We bring a magical music wolrd to make children get the meaningfull and loved life

Sự kiện âm nhạc trong nước

Cuộc thi Piano Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh 2018

Cuộc thi Piano Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh 2018

Cuộc thi được tổ chức tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 12-17/6/2018