Magic Music

Chúng tôi đem đến thế giới âm nhạc diệu kỳ để con bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa và được yêu thương

We bring a magical music wolrd to make children get the meaningfull and loved life

Tuần lễ biểu diễn báo cáo của học sinh Magic Music

Tuần lễ biểu diễn báo cáo của học sinh Magic Music sẽ diễn ra vào tuần thứ 4 của tháng 4/2019

 

 

Đây là cơ hội cho các con trải nghiệm như một nghệ sỹ và sau hai năm, các con sẽ bước lên một sân khấu lớn hơn.

 

Đây còn là cơ hội giúp các con rèn luyện bản lĩnh và sự tự tin vào bản thân mình.