Magic Music

Chúng tôi đem đến thế giới âm nhạc diệu kỳ để con bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa và được yêu thương

We bring a magical music wolrd to make children get the meaningfull and loved life

Asia Pacific Art Festival July 2018

Magic Music chúc mừng em

NGUYỄN PHƯƠNG MAI - 9 tuổi

GOLD AWARD

Asia Pacific Art Festival July 2018

Phương Mai hiện đang học trình độ Blue 2 lớp Giảng viên- Th.sỹ Nguyễn Hồng Trang tại Magic Music và lớp 3E trường tiểu học Trưng Vương.GOLD AWARD