Magic Music

Chúng tôi đem đến thế giới âm nhạc diệu kỳ để con bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa và được yêu thương

We bring a magical music wolrd to make children get the meaningfull and loved life

Phó Chủ Tịch Cao Cấp Trinity College London làm việc tại Magic Music 12/10/2016

Phó chủ tịch cao cấp của Trinity College London, ông Tyler Smith đến thăm và làm việc tại trung tâm Magic Music về việc phát triển Trinity College London tại Hà nội ngày 12/10/2016