Magic Music

Chúng tôi đem đến thế giới âm nhạc diệu kỳ để con bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa và được yêu thương

We bring a magical music wolrd to make children get the meaningfull and loved life

THÔNG BÁO TUYỂN SINH PIANO KHÓA 20 - TIMES CITY (Khai giảng Tháng 6/2017)

 

 

 

☀ THÔNG BÁO TUYỂN SINH PIANO KHÓA 20 - TIMES CITY(Khai giảng Tháng 6/2017)

 

Hotline tuyển sinh: 0439998448 từ 9-11h30; 14h30-19h30 tất cả các ngày trong tuần.

Chào bố mẹ, MAGIC MUSIC tiếp tục tuyển sinh khóa học PIANO mới với mô hình học nhóm và cá nhân, khai giảng vào tháng 6/2017.

MAGIC MUSIC TIMES CITY T11 THÁNG 6/ 2017

    </div>
    <div class=