Magic Music

Chúng tôi đem đến thế giới âm nhạc diệu kỳ để con bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa và được yêu thương

We bring a magical music wolrd to make children get the meaningfull and loved life

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2021

Trung tâm Magic Music bắt đầu nghỉ Tết dương lịch từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 03/01/2021. Tất cả các lớp học có lịch học trong thời gian này sẽ nghỉ, các lớp đi học lại bình thường từ ngày 04/01/2021.