Magic Music

Chúng tôi đem đến thế giới âm nhạc diệu kỳ để con bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa và được yêu thương

We bring a magical music wolrd to make children get the meaningfull and loved life

The 4th Magic Music Festival and Competition

1 HOUR TO GO!!

Chỉ còn một giờ nữa thôi các bạn thí sinh của chúng ta đã sẵn sàng chưa?