Magic Music

Chúng tôi đem đến thế giới âm nhạc diệu kỳ để con bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa và được yêu thương

We bring a magical music wolrd to make children get the meaningfull and loved life

Livestream Biểu diễn của các thí sinh đã xuất sắc đoạt Huy Chương Vàng tại kì thi Magic Music Festival

Livestream Biểu diễn của các thí sinh đã xuất sắc đoạt Huy Chương Vàng tại kì thi Magic Music Festival

Link: https://www.facebook.com/magicmusicschool.com.vn/videos/242115931337673